LOADING

Type to search

Share

Yerel yetkililer genellikle hem mağdurlarla hem de insan tacirleriyle ilk temas kuran kişilerdir. Ancak insan ticaretine karşı ulusal ve bölgesel stratejilerde yerel aktörlerin sahip olduğu birçok enstrümandan tam anlamıyla yararlanılmamaktadır.

1 Eylül 2021 – 1 Mart 2022 tarihleri arasında yürütülecek olan “İnsan Ticaretine Karşı Yerel Eylemlerin Güçlendirilmesi” başlıklı bu proje, Akçakale Belediyesi, Kaymakamlığı ve ona bağlı kurumları ve sivil toplumu bir araya getirerek insan ticaretiyle mücadelede çok yönlü bir yaklaşım oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Bu faaliyet, Akçakale Belediyesi ve IVA-Haged ortaklığıyla, Türkiye’deki Göçmenler ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” eylemi/projesi kapsamında, Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Ortak programı olan “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek II – 2019-2022” çerçevesinde yürütülmektedir.

Proje, yerel aktörlerin çocuk ticaretiyle mücadele kapasitelerini artırmak için üç düzeyde müdahale öngörmektedir:

  1. İnsan ticaretiyle mücadelede yerel aktörlerin rolüne ilişkin farkındalığın artırılması.
  2. Akçakale Belediyesi ve Akçakale Kaymakamlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan personelinin eğitilmesi.
  3. Çocuklar arasında farkındalık yaratmak.

Bu hedefleri gerçekleştirmek için proje kapsamında şunlar yapılacaktır:

  1. Web Sitesi: Hem proje hem de insan ticareti hakkında çıktıların, bilgilerin ve kaynakların paylaşıldığı ve Akçakale Belediyesi internet sayfasına entegre edilecek bir web sitesi.
  2. Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinde sosyal medya içeriği, broşürler gibi bilgilendirici görsel materyaller.
  3. Farkındalık Artırma Toplantısı: Akçakale’de ilgili yerel kurumların üst yönetimlerinin katılımıyla yapılacak bir günlük bir bilinçlendirme toplantısını içermektedir.
  4. Eğitim: Mağdurlarla temasa geçebilecek kurumlarda görev yapan meslek personelinin insan ticareti mağdurlarının tespiti ve sürecin işleyişine ilişkin bilgi eksikliği bulunmaktadır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından koordine edilen insan ticareti mağdurları için Ulusal Yönlendirme Mekanizmasına (NRM) bildirimde bulunmak için hem saha hem de masa başı personelinin çocuk ticareti göstergeleri hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. 
  5. Animasyon: Okullarda, toplum sağlığı merkezlerinde vb. yaygınlaştırılacak çeşitli çocuk ticareti biçimlerine karşı çocukları güçlendirmek için Türkçe, Arapça ve Farsça Animasyon / Film.
Tags::
Next Article