LOADING

Type to search

About the Project

Project Information Project Information

About the Project

Share

Local authorities are often the first to make contact with both victims and traffickers. However, many instruments of local actors are not fully utilized in national and regional strategies against human trafficking.

 

To be carried out between September 1, 2021 – March 1, 2022 “Strengthening Local Actions Against Human Trafficking” Titled , this project brings together the Akçakale Municipality, the District Governor’s Office and its affiliated institutions and civil society to deal with human trafficking. It aims to create a multi-faceted approach in the struggle.

This activity, in partnership with Akçakale Municipality and IVA-Haged, Strengthening the Protection of Migrants and Victims of Trafficking in Turkey in terms of Human Rights” , the European Union/Europe Council Joint program “Horizontal Support for the Western Balkans and Turkey II – 2019-2022”.

The project envisages three levels of intervention to increase the capacity of local actors to combat child trafficking:

  1. Raising awareness on the role of local actors in combating human trafficking.
  2. Akçakale Municipality and Akçakale Training the personnel working in the relevant units of the District Governor’s Office.
  3. To raise awareness among children.

 

To achieve these goals, the following will be done within the scope of the project:

  1. Web Sitesi: Hem proje hem de insan ticareti hakkında çıktıların, bilgilerin ve kaynakların paylaşıldığı ve Akçakale Belediyesi internet sayfasına entegre edilecek bir web sitesi.
  2. Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinde sosyal medya içeriği, broşürler gibi bilgilendirici görsel materyaller.
  3. Farkındalık Artırma Toplantısı: Akçakale’de ilgili yerel kurumların üst yönetimlerinin katılımıyla yapılacak bir günlük bir bilinçlendirme toplantısını içermektedir.
  4. Eğitim: Mağdurlarla temasa geçebilecek kurumlarda görev yapan meslek personelinin insan ticareti mağdurlarının tespiti ve sürecin işleyişine ilişkin bilgi eksikliği bulunmaktadır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından koordine edilen insan ticareti mağdurları için Ulusal Yönlendirme Mekanizmasına (NRM) bildirimde bulunmak için hem saha hem de masa başı personelinin çocuk ticareti göstergeleri hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. 
  5. Animasyon: Okullarda, toplum sağlığı merkezlerinde vb. yaygınlaştırılacak çeşitli çocuk ticareti biçimlerine karşı çocukları güçlendirmek için Türkçe, Arapça ve Farsça Animasyon / Film.
Tags:
Previous Article