LOADING

Type to search

İnsan Ticareti Mağdurlarına Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarafından Sağlanan Hizmetler

Share

İnsan ticareti, tespiti oldukça güç ve zor olan suç biçimlerinden birisidir.

İnsan ticareti mağdurlarının tespiti durumunda Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesi gereğince mağdurlara verilecek destek hizmetlerini güvence altına almıştır. Bu güvenceye göre; mağdura sağlanan düşünme süresinde, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ve sonrasında mağdurun güvenliği, sağlığı ve özel durumu gözetilerek, bilgilendirme ve rıza esasına dayalı olarak mağdur destek programı verilmektedir.

Bu kapsamda ;

 

İnsan Ticareti Mağdurlarına Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarafından Sağlanan Hizmetler

 

• Ülkesine veya üçüncü bir ülkeye gönüllü ve güvenli geri dönüş

• Sığınma evlerinde veya güvenli yerde barınma,

• Sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması,

• Psiko-sosyal destek sağlanması,

• Sosyal hizmet ve yardımlara erişimi,

• Hukuki yardıma erişim ve mağdurların yasal haklarına ilişkin danışmanlık hizmeti ve bilgi verilmesi,

• Eğitim ve öğretim hizmetlerine erişim konusunda rehberlik yapılması,

• Mesleki eğitim alması ve iş gücü piyasasına erişimi konusunda destek verilmesi,

• Temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde geçici maddi destek temini amacıyla 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca maddi destek konusunda gerekli rehberliğin sağlanması,

• İlgili sivil toplum kuruluşları ile uluslararası ve hükümetler arası kuruluşlar tarafından sağlanabilecek danışmanlık hizmetlerine erişim,

• Tercümanlık hizmeti verilmesi,

• Vatandaşı olduğu ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğuna, rızası hâlinde bilgi verilmesi,

• Vatandaşı olduğu ülke büyükelçilik veya konsolosluk yetkilileriyle görüşebilme imkânı tanınması,

• Kimlik tespiti ve seyahat belgelerinin temini konusunda yardım sağlanması

Tags::
Next Article